Konkurs - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu


Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z obszaru integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w roku 2015

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę