Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu


Zawartość stron

Jeśli pracodawca zatrudni skierowaną osobę bezrobotną w wieku 50+, otrzyma dofinansowanie wynagrodzenia przez okres:
- 12 miesięcy - w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60;
- 24 miesięcy - w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.


Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje w kwocie nie wyższej niż 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie. Pracodawca zobowiązany jest zatrudnić skierowaną osobę bezrobotną na okres:
-  6 miesięcy –  gdy dofinansowanie przysługiwało przez 12 miesięcy,
- 12 miesięcy – gdy dofinansowanie przysługiwało przez 24 miesiące.

Szczegółowe informacje udzielane są przez pracowników na stanowisku ds. instrumentów rynku pracy - pokój 110, tel. 61 8345 677 lub 61 8345 645

Załączniki
Zasady przyznawania dofinansowania w ramach zatrudnienia osoby w wieku powyżej 50 roku życia 2018.pdf
wniosek o zawarcie umowy 2018.doc
wniosek o zwrot dofinansowania 2018.docx
Oświadczenie wnioskodawcy o pomocy de minimis.doc
Pomoc de minimis-formularz.pdf
Pomoc de minimis instrukcja do formularza.pdf

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę