Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu


Zawartość stron

Pracodawca zainteresowany zatrudnieniem bezrobotnego w ramach bonu zatrudnieniowego zobowiązany jest do wypełnienia wniosku o zawarcie umowy o refundację części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego do 30 roku życia, w ramach przyznanego bonu zatrudnieniowego.
Szczegółowe informacje dot. ww. wniosku można uzyskać na stanowisku ds. instrumentów rynku pracy, pok. 110, telefon: 061 8345 645, 677
 
Załączniki
Zasady refundacji w ramach bonu zatrudnieniowego 2018.pdf
wniosek o zawarcie umowy w ramach bonu zatrudnieniowego 2018.doc
Oświadczenie wnioskodawcy o pomocy de minimis.doc
Pomoc de minimis - formularz.pdf
Pomoc de minimis instrukcja.pdf
wniosek o refundację 2018.docx

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę