Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu


Zawartość stron

KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że z uwagi na ograniczone środki finansowe w ramach Funduszu Pracy w 2018 roku aktualnie
nie organizuje szkoleń w zakresie prawa jazdy kat. C oraz prawa jazdy kat. D. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach organizowanych zgodnie
z Planem Szkoleń  zachęcamy do składania wniosków.


...........................................................................
Komunikat

W związku z trwającą procedurą ogłoszenia konkursu na realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich,
prosimy o nieskładanie wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego.

O uruchomieniu naboru poinformujemy odrębnym komunikatem.


-------------------------------------------------------------------------------------------------


Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon szkoleniowy stanowiący gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

W ramach bonu szkoleniowego finansuje się bezrobotnemu, do kwoty 100% przeciętnego wynagrodzenia, łącznie koszty:

1)   jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;

2)   niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;

3)   przejazdu na szkolenia – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:

a)    do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,

b)   powyżej 150 zł do 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;

4)   zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania, wypłacany w formie ryczałtu  wypłacanego uczestnikowi szkolenia w wysokości:

a)  do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,

b)  powyżej 550 zł do 1100 zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin,

c)   powyżej 1100 zł do 1500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

Starosta finansuje koszty, o których mowa powyżej, do wysokości określonej w bonie szkoleniowym, a bezrobotny pokrywa koszty przekraczające ten limit.

Bezrobotnemu odbywającemu szkolenie przysługuje stypendium.

Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego, w załączeniu.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznania bonu można uzyskać u doradcy klienta.
W 2018 roku Urząd realizuje szkolenia w trybie indywidualnym i grupowym:
- w trybie indywidualnym, o których finansowanie występują osoby bezrobotne, będą realizowane, w przypadku spełnienia przez osobę warunków ustawowych i po przedstawieniu przez nią uprawdopodobnienia zatrudnienia,
- w trybie grupowym, realizowane będą zgodnie z "Planem szkolen".

Załączniki
Wniosek o skierowanie na szkolenie.doc
oświadczenie pracodawcy.docx
oświadczenie do wniosku.doc
Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego.docx
Wnosek o sfinansowanie kosztów dojazdu na szkolenie w formie ryczałtu.doc
Zasady organizacji szkoleń w ramach bonu szkoleniowego.docx
plan szkoleń FP 2018.pdf
plan PO WER 2018.pdf
plan WRPO 2018.pdf

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę