Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu


Zawartość stron

Finansowanie osób bezrobotnych podejmujących działalność gospodarczą w ramach spółdzielni socjalnych:

Ze środków Funduszu Pracy - osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP w Poznaniu może ubiegać się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej jako:

- członek założyciel w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej do maksymalnej wysokości równej 4-krotności przeciętnego wynagrodzenia, jednak nie wyższej niż limit środków posiadanych na ten cel przez Urząd,

- członek przystępujący do istniejącej spółdzielni socjalnej do maksymalnej wysokości równej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, jednak nie wyższej niż limit środków posiadanych na ten cel przez Urząd.

Osoby ubiegające się o środki nie mogły odmówić przyjęcia propozycji pracy odpowiedniej, udziału w szkoleniu, stażu, przygotowaniu zawodowym, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy ze strony Urzędu, a po przystąpieniu do nich nie mogły z własnej winy ich przerwać.

Wnioskodawca nie mógł prowadzić działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 m-cy przed złożeniem wniosku i nie mógł być wpisany do KRS jako członek założyciel innej spółdzielni socjalnej w okresie 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

Wnioskodawca nie mógł również wcześniej otrzymać środków publicznych bezzwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.     

Wniosek o przyznanie środków może złożyć jeden lub kilku członków spółdzielni - każdy składa swój odrębny wniosek i dodatkowo dołączana jest jedna wspólna informacja dotycząca spółdzielni socjalnej.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wnioskowane środki muszą być zabezpieczone w formie wskazanej w obowiązujących przepisach.

W przypadku członków założycieli wniosek o przyznanie środków wraz z pełnym kompletem dokumentów musi być złożony w okresie bezpośrednio po Walnym Zebraniu założycielskim spółdzielni i co najmniej 2 m-ce przed rozpoczęciem działalności gospodarczej przez spółdzielnię.

Załączniki
Rozporządzenie MPiPS z dnia 26 kwietnia 2012 r.pdf
Rozporządzenie MPiPS z dnia 26 czerwca 2014 r.pdf
Rozporządzenie Komisji WE nr 1407 2013 z dnia 18 grudnia 2013 r..pdf

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę