Otwarte konkursy ofert - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu


Nagłówek

Otwarte konkursy ofert

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z obszaru integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w roku 2015

PUP-XI/4.0618/00030/15 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Na podstawie art. 18a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1118), unieważnia otwarty konkurs ofert z dnia 10.06.2015r. na realizację zadania z obszaru integracji i...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z obszaru integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w roku 2015

Organizacje pozarządowe, oraz podmioty, które wskazuje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zapraszamy do składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego z obszaru integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w roku...

Nabór na członków komisji ds. wyboru najbardziej korzystnych ofert na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu

Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych do spraw wyboru najbardziej korzystnych ofert na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę