Programy - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu


INFORMACJA O PROJEKCIE pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (III)”

INFORMACJA O PROJEKCIE pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (III)"   Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny  (WRPO) na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa...

Poznański Program promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych "Zaułek Rzemiosła"

Poznański program promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych  „Zaułek Rzemiosła"   30 maja 2017 r. ruszył Program promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych w Poznaniu p.n. „Zaułek Rzemiosła"! Celem...

Informacja o projekcie: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim (III)”

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1 ...

Program specjalny "Niania na etacie III", realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

1. Cel programu. 1. Celem programu jest aktywny powrót na rynek pracy 15 bezrobotnych kobiet poprzedzony wsparciem w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, nabyciem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę