Programy - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu


INFORMACJA O PROJEKCIE pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (III)”

INFORMACJA O PROJEKCIE pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (III)"   Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny  (WRPO) na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa...

Poznański Program promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych "Zaułek Rzemiosła"

Poznański program promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych  „Zaułek Rzemiosła"   30 maja 2017 r. ruszył Program promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych w Poznaniu p.n. „Zaułek Rzemiosła"! Celem...

Informacja o projekcie: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim (III)”

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1 ...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę