Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.330,24 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

8,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2016r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

INFORMACJA O PROJEKCIE pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (II)"   Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny  (WRPO) na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 : Rynek pracy Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy –...

INFORMACJA O PROJEKCIE pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim (II)"   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy ...

  INFORMACJA O PROJEKCIE pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (II)"   Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny  (WRPO) na lata 2014-2020   Oś Priorytetowa 6: Rynek pracy   Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty...

INFORMACJA O PROJEKCIE pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim (II)"   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020   Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy   Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy   ...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę