Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu


Nagłówek

Aktualności

Profesjonalne bezpłatne szkolenia

Osoby do 30. roku życia zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. Szczegóły w załączniku. Załączniki plakat szkolenia.pdf

Nabór do służby przygotowawczej w Wojsku Polskim

Aktualnie prowadzony jest nabór na III turnus służby przygotowawczej w 2017 roku (w terminie od 05.09 - 22.12.2017r.), która umożliwia zdobycie zawodu żołnierza. Służba przygotowawcza na potrzeby korpusu szeregowych przeznaczona jest dla ochotników, także kobiet, którzy nigdy nie pełnili zawodowej służby wojskowej.

Nabór wniosków o dofinansowanie 7.1.2 WRPO 2014+ - Wojewódzki Urząd Pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w dniach od 30.06.2017 r. do 31.07.2017 r. prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja- projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nr:RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17). Więcej...

KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że kontynuowany jest nabór wniosków w zakresie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu EFS POWER. W ramach projektu  Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu posiada jeszcze środki które mogą być udzielone następującym grupom osób bezrobotnych   dla kobiet do...

UWAGA!! Zwrot nadpłaconego podatku 2016-2019

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów.   Na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy...

Kampania Dzień Zmian

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia prowadzi 22.06.2017r. kampanię #Dzień zmian, której celem jest dostarczenie szukającym zatrudnienia informacji na temat pracy tymczasowej. Tego dnia agencje SAPT będą otwarte dla zainteresowanych w godz. 8-20. ...

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza do współpracy wszystkich pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osób bezrobotnych i w związku z tym ogłasza nabór wniosków w ramach: - Refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki ubezpieczenia społecznego zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku...

Raport o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i powiatu poznańskiego

14 czerwca 2017 roku odbyła się promocja raportu o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i powiatu poznańskiego, który już po raz 17 przygotował Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. Z tej okazji w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu zorganizowano konferencję prasową z udziałem Starosty Poznańskiego Jana...

Spotkanie z pracodawcami

8 czerwca 2017 roku gościliśmy w siedzibie naszego Urzędu lokalnych pracodawców zainteresowanych formami wspierania zatrudnienia oferowanymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. Celem zorganizowanego spotkania było zachęcanie pracodawców do tworzenia nowych miejsc pracy poprzez udzielenie kompleksowej informacji o...

Zapraszamy pracodawców na spotkanie

Wyświetlanie 1 - 10 z 128 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę