Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu


Nagłówek

Aktualności

UWAGA PRACODAWCO! Szukasz pracownika?

Zmiany w rejestracji oświadczeń dla cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, od dnia 1 stycznia 2018 r. , powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na podstawie procedury uproszczonej, odbywać się będzie w...

Informacja o możliwości udziału w projekcie

Informujemy o możlwości skorzystania z projektu  Fundacji Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości: Kursy zawodowe-Opiekun medyczny, Spawacz Bezpłatny Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy dla osób do 29 roku życia bezrobotnych. Opiekun medyczny, wymagane wykształcenie minimum średnie i wyższe. Kurs nadaje...

Spotkanie dotyczące niemieckiego rynku pracy

13.09.2017r. w godz. 11.00 – 14.00 odbędzie się kolejne spotkanie dotyczące niemieckiego rynku pracy prowadzone przez Panią Reginę Gebhardt-Hille – doradcę EURES z Agentur fűr Arbeit Frankfurt. Spotkania odbywają się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 14. Osoby zainteresowane niemieckim rynkiem pracy,...

Zatrudnianie cudzoziemców - zmiany w wykazie zawodów nie wymagających informacji starosty

Informujemy, że z dniem 8.08.2017r. weszło w życie Rozporządzenie Nr 24/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17.07.2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. Wiel. z dnia 24 lipca 2017r. poz. 5210). Rozporządzenie...

Konkurs na pamiętniki bezrobotnych

Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH zaprasza do udziału w konkursie "Pamiętniki bezrobotnych". Dotknęło cię bezrobocie? Może nie jeden raz? Jak wpłynęło to na Twoje życie? Opowiedz nam o tym. Weź udział w konkursie Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGH na „Pamiętniki bezrobotnych" i opisz swoje doświadczenia w formie...

Bezpłatne szkolenie:"Zostań instalatorem Odnawialnych Źródeł Energii w zakresie fotowoltaiki w woj. wielkopolskim"

Informujemy o możliwości skorzystania ze szkolenia: "Zostań instalatorem Odnawialnych Źródeł Energii w zakresie fotowoltaiki w woj. wielkopolskim". Szczegóły w załączniku. Załączniki Ulotka szkolenia.pdf ...

KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że w związku z realizacją zadań w zakresie pomocy dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON od dnia 02-08-2017r. do dnia 16-08-2017r. przyjmuje wnioski osób niepełnosprawnych zamieszkujących tylko na terenie pow. poznańskiego o przyznanie środków na podjęcie...

Nowy okres składania wniosków o świadczenia w Programie "Rodzina 500+"

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o nowym okresie składania wniosków o świadczenia w Programie „Rodzina 500+" . Wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy będzie można składać od 1 sierpnia. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych rodzin,...

Wyświetlanie 1 - 10 z 139 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę