Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu


Nagłówek

Aktualności

Zapraszamy na Targi Viva Seniorzy!

  W dniach 19-20 października 2018 r. na MTP odbędą się Targi Viva Seniorzy!   Zapraszamy do odwiedzenia stoiska informacyjnego PUP w Poznaniu. Osobom zainteresowanym powrotem na rynek zatrudnienia przedstawimy informacje nt. aktualnej sytuacji na rynku pracy, możliwościach zatrudnienia oraz form wsparcia...

Nabór wniosków o środki na podjęcie działalności gospodarczej

KOMUNIKAT   Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że otwarty zostaje nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków finansowych z Funduszy Europejskich w ramach projektów PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) i WRPO (Wielkopolski Regionalny...

Zaproszenie do składania wniosków w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawiadamia o opublikowanym przez Komisję Europejską zaproszeniu do składania wniosków w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. W ramach programu możliwe jest realizowanie i finansowanie ze środków europejskich: - partnerstwa na rzecz wolontariatu, - projektów...

Zapraszamy osoby bezrobotne do 30 r.ż. do udziału w szkoleniach

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza osoby bezrobotne do 30 roku życia na bezpłatne szkolenia zawodowe: - operator wózków widłowych  - uprawnienia elektryczne do 1 kV i powyżej 1 kv - operator maszyn budowlanych –  koparka, koparko – ładowarka, ładowarka kl. III - magazynier z obsługą komputera i wózków...

Nabór wniosków o środki na podjęcie działalności gospodarczej - NABÓR ZAKOŃCZONY

NABÓR ZAKOŃCZONY KOMUNIKAT   Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że od dnia 20.09.2018r. do wyczerpania środków przyjmowane będą wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach posiadanych przez Urząd środków z Funduszu Pracy, rezerwy Ministra oraz z Funduszy...

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

W dniu 17 września 2018  roku odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Podczas posiedzenia Radni zapoznali się i zaakceptowali propozycję zmian w podziale limitu środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych w 2018 roku na realizację programów aktywizacji zawodowej osób...

Wstrzymanie przyjmowania wniosków o organizację staży

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że wstrzymuje przyjmowanie wniosków o organizację staży. W  związku z napływem znacznej ilości wniosków o organizację stażu, przekraczających aktualne możliwości finansowe Urzędu wstrzymuje się przyjmowanie nowych wniosków.   ...

Wstrzymanie naboru wniosków o organizację prac interwencyjnych

  KOMUNIKAT       Z uwagi na założenia projektów „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim (IV)" i „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (IV)" dofinansowanych z Funduszy Europejskich, Powiatowy Urząd Pracy w...

Spotkanie dotyczące niemieckiego rynku pracy

W dniu 19.09.2018 r. w godz. 10.00 -12:00 odbędzie się kolejne spotkanie dotyczące niemieckiego rynku pracy prowadzone przez Panią Reginę Gebhardt-Hille - doradcę EURES z Agentur fiir Arbeit Frankfurt (Oder). Cykl dyżurów niemieckiego doradcy EURES realizowany jest na podstawie nawiązanej w 2016 r. współpracy pomiędzy...

NABÓR WNIOSKÓW dot. finansowania szkoleń Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

NABÓR WNIOSKÓW dot. finansowania szkoleń Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO   Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu uprzejmie informuje, że uruchamia nabór wniosków o przyznanie środków z Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Wnioski przyjmowane będą w...

Wyświetlanie 1 - 10 z 211 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę