Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu


Nagłówek

Aktualności

Wstrzymanie naboru

WSTRZYMANIE NABORU WNIOSKÓW o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego   W związku z napływem dużej ilości wniosków, których wartość przekracza otrzymany limit środków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że od 13.02.2017r. zostaje otwarty nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach posiadanych przez Urząd środków z Funduszu Pracy oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego (projekty EFS WRPO i EFS PO WER ). Nabór prowadzony będzie...

Zaproszenie dla pracodawców

  Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu   Zaprasza do współpracy wszystkich pracodawców zainteresowanych tworzeniem miejsc pracy i zatrudnianiem nowych pracowników   OFERUJEMY SZEREG FORM WSPIERANIA ZATRUDNIENIA REALIZOWANYCH W  OPARCIU O UMOWY DWUSTRONNE FINANSOWANE Z FUNDUSZU PRACY I FUNDUSZY EUROPEJSKICH   ...

Stypendium Miasta Poznania na staże

Program stypendiów dla studentów przygotowujących się do podjęcia zatrudnienie w Poznaniu . Miasto Poznań zaprasza poznańskie firmy i studentów poznańskich uczelni do skorzystania ze wsparcia finansowego na organizację staży. Załączniki ...

Nabór wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza w terminie od 21.02.2017r. od godz. 07.30 do 24.02.2017r. do godz. 14.30 nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie przyznawania środków z...

Informacja

W 2017 roku wznowiono cykl dyżurów niemieckiego doradcy EURES w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na podstawie współpracy pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Niemieckim Urzędem Pracy we Frankfurcie nad Odrą. Jednocześniein formujemy, że w roku 20l6 r, nawiązano współpracę z Polsko-Niemiecką Izbą...

Przedłużenie oferty pracy sezonowej w Niemczech w 2017 roku dla polskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów

Uprzejmie informujemy, że z Federalnego Urzędu Pracy (ZAV) w Bonn wpłynęła oferta pracy wakacyjnej dla polskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów w Niemczech na okres wakacji – lato 2017 r. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z przesłaną przez Federalny Urząd Pracy (ZAV) w  Bonn informacją określającą...

Komunikat

KOMUNIKAT   Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje o umieszczeniu na urzędowej stronie internetowej obowiązujących w 2017 roku Zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz wzoru wniosku i załączników dot. ubiegania się o ww. formę pomocy (link do ww. dokumentów ...

Informacja

W dniu dzisiejszym, t.j. 30.01.2017r.,  Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu czynny jest do godz,. 14:30

Komunikat

Pracodawco!! Chcesz podnieść kwalifikacje Twoje i Twoich Pracowników? Skorzystaj ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego!   Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego może dofinansować działania na rzecz kształcenia pracowników zatrudnionych w firmach działających na...

Wyświetlanie 1 - 10 z 96 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę