Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu


Nagłówek

Aktualności

Komunikat

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że w związku z zaangażowaniem środków finansowych z Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie projektu EFS WRPO wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach tych programów . Jednocześnie...

Bezpłatne szkolenia

Zapraszamy osoby bezrobotne do udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. Zaproszenie w załączniku Informacje na temat szkoleń organizowanych przez PUP w Poznaniu w ramach poszczególnych programów aktywizacji zawodowej znajdziesz tutaj Wniosek o skierowanie na szkolenie...

Bezpłatny kurs języka niemieckiego

                                 Kurs będzie prowadzony w oparciu o metodę komunikatywną. W trakcie kursu aktywnie rozwiniesz podstawowe zdolności językowe: mówienie, słuchanie, pisanie i czytanie. Projekt współfinansowany jest ze środków UE: „Szkolenia z języka niemieckiego dla mieszkańców Poznania i powiatu...

Bezpłatne szkolenia informatyczne

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach Załączniki 1 strona ulotka 2 strona ulotka

Informacja o projekcie

W ramach realizacji projektu „Wielkopolska Akademia Językowa:)" zapraszamy na bezpłatne szkolenia z języka angielskiego lub języka niemieckiego Załączniki Informacja o projekcie.doc ...

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

23.02.2016r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Podczas posiedzenia zaprezentowano roczne sprawozdanie z działalności PUP w Poznaniu w 2015r.na rzecz promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej bezrobotnych i łagodzenia skutków bezrobocia oraz środków finansowych wydatkowanych na ten cel.   W roku...

Komunikat

W związku z napływem znacznej liczby wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego przekraczających aktualne możliwości finansowe, Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu wstrzymuje od dnia 22.02 br.  przyjmowanie nowych wniosków. Wznowienie...

Informacja

Stowarzyszenie BONA FIDES z Katowic poszukuje wolontariuszy na projekty EVS w różnych krajach Europy. Jest to cenna możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego dla osób, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć doświadczenie. Załączniki ...

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu poznańskiego

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Poznański realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Mieszkańcy powiatu poznańskiego z dniem 1 stycznia 2016 roku mają...

Informacja

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych i Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami zapraszają Poznaniaków do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Porady udzielane są przez adwokatów i radców prawnych. Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą korzystać: 1. Osoby fizyczne, którym w...

Wyświetlanie 191 - 200 z 203 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę