Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu


Nagłówek

Aktualności

Akademia Rozwoju i Przedsiębiorczości UAM

W dniu 25.10.2016 roku Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu uczestniczył w Akademii Rozwoju i Przedsiębiorczości na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM. Wydarzenie organizowane jest z myślą o studentach poszukujących zatrudnienia i praktyk oraz dla osób zainteresowanych bezpośrednim spotkaniem z pracodawcami i poszukiwaniem...

Darmowe szkolenia komputerowe ECDL

Fundacja OD-NOWA w okresie 01.03.2016 r. - 31.01.2017 r. realizuje projekt „Akademia @ktywności – szkolenie komputerowe dla osób wieku 50 lat i więcej".  Uczestnikami projektu będzie 50 osób w wieku 50 lat  i więcej,  o niskich kwalifikacjach (wykształcenie co najwyżej średnie), które zamieszkują miasto Poznań oraz które...

Spotkanie informacyjne dotyczące PAI

W dniu 11 października 2016r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) w 2017r. W konsultacjach uczestniczyli przedstawiciele 6 ośrodków pomocy społecznej z obszaru powiatu poznańskiego, którzy wyrazili zainteresowanie...

Komunikat

W związku z napływem znacznej liczby wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, powodującym zaangażowanie posiadanych przez tut. Urząd środków finansowych, Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu z dniem 01.10.2016r. wstrzymuje przyjmowanie nowych wniosków w tym zakresie. Wznowienie naboru...

Komunikat

dotyczący wstrzymania przyjmowania wniosków o zawarcie umowy o refundację części kosztów wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego do 30 roku życia

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

W dniu 14 września 2016 roku w Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.   W posiedzeniu uczestniczył Pan Jędrzej Solarski – wiceprezydent Miasta Poznania.   Podczas posiedzenia Pani Joanna Jajus  - Dyrektor Wydziału Działalności Gospodarczej i...

Bezpłatne szkolenia językowe

Wielkopolska Grupa Prawnicza zaprasza do udziału w projekcie „Wielkopolska Akademia Językowa :)" finansowanym ze środków unijnych. Dostępne są już tylko szkolenia z języka niemieckiego! Oferujemy bezpłatne szkolenia z języka niemieckiego na trzech poziomach od A1 do C2 , które zakończą się egzaminem zewnętrznym...

ZUS zaprasza na debatę społeczną o systemie emerytalnym

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na debatę dotyczącą przeglądu systemu emerytalnego „Bezpieczeństwo Dzięki Odpowiedzialności". Debata odbędzie się 21 września br., o godz. 11.00 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, sala 111A, al. Niepodległości 10, w Poznaniu.   W związku z inauguracją tegorocznego...

Informacja o projekcie

Stowarzyszenie Na Tak zaprasza do udziału w projekcie pn. „ SPRÓBUJ PRACY - kompleksowe wsparcie społeczno - zawodowe osób z niepełnosprawnościami w wieku 18-64 lata z terenu Wielkopolski ". Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata...

Zaproszenie do udziału w bezpłatnym projekcie “Bądź aktywny.”

Projekt "Bądź aktywny." skierowany jest do 60 osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności, spełniających łącznie poniższe kryteria: miejsce zamieszkania na terenie województwa wielkopolskiego; wiek 18-64 lata; posiadające orzeczony stopień niepełnosprawności; posiadające...

Wyświetlanie 191 - 200 z 256 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę