Zakończone programy specjalne - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu


Nagłówek

Zakończone programy specjalne

"Twoja kariera - Twój wybór"

Celem projektu pilotażowego „Twoja kariera - Twój wybór", realizowanego w ramach Programu „Młodzi Aktywni na rynku pracy", jest poprawa sytuacji osób młodych na rynku pracy. Działania adresowane są do osób, które: - nie ukończyły 30. roku życia, - rejestrują się w urzędzie pracy po raz pierwszy, - są...

PROGRAM SPECJALNY „NIANIA NA ETACIE”

INFORMACJA O PROGRAMIE SPECJALNYM „NIANIA NA ETACIE" REALIZOWANYM PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W POZNANIU W 2015r. TERMIN REALIZACJI PROGRAMU SPECJALNEGO 5 marca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.   CEL PROGRAMU Celem programu jest aktywny powrót na rynek pracy 15 bezrobotnych kobiet poprzedzony...

PROGRAM SPECJALNY „WŁAŚCIWA DROGA”

INFORMACJA O PROGRAMIE SPECJALNYM „WŁAŚCIWA DROGA" REALIZOWANYM PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W POZNANIU W 2015r. TERMIN REALIZACJI PROGRAMU SPECJALNEGO 5 marca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. CEL PROGRAMU   Celem Programu jest aktywizacja zawodowa 10 osób bezrobotnych, które po odbyciu kary...

Program Specjalny "Rodzice mają głos"

Celem programu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności zatrudnieniowej poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia  68 osobom bezrobotnym zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, posiadających status osób  samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia lub kobiet, które nie...

Program Specjalny "Młodzi aktywni"

W 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zrealizował program specjalny „Młodzi aktywni" dla osób do 30 roku życia, program konkursowy realizowany ze środków Funduszu Pracy w ramach limitu oraz środków pozyskanych z rezerwy Funduszu Pracy. W ramach programu zrealizowano 2 ścieżki: 1.    Staż dla 50 osób, w tym: I.  ...

Program Specjalny "Aktywni to My"

Program specjalny „Aktywni to My!" realizowany w ramach 10% limitu środków Funduszu Pracy przyznanych na 2012 rok. A skierowany dla osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w tym osób długotrwale bezrobotnych i po 50 roku życia. W roku 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu realizował...

"Zostań swoim szefem" - Program specjalny 2011 rok

Program Specjalny 2011 -  „Zostań swoim szefem" Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w okresie od kwietnia do grudnia 2011 roku realizował program specjalny „Zostań swoim szefem". Głównym celem programu było wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu poznańskiego i miasta Poznania poprzez aktywizację zawodową osób...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę