Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu


Nagłówek

Aktualności

 • Szkolenia, warsztaty i dyżury online

  Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza w lipcu na bezpłatne szkolenia, warsztaty i dyżury online

 • Nabór do ZUS

  Szczegóły w załączeniu Załączniki (2)nabór.pdf (pdf, 658 KB)

 • Bezpośrednie wizyty u doradcy klienta zawieszone

   Informujemy, że wszystkie zaplanowane do 31.07.2020r. spotkania osób bezrobotnych z doradcami klienta zostają odwołane . Osoby umówione na wizyty są informowane o powyższym telefonicznie bądź drogą elektroniczną.   Oferty pracy zgłoszone do PUP w Poznaniu dostępne są na stronie www.poznan.praca.gov.pl zakładka...

 • Informacja dot. realizacji wniosków o pożyczkę - stan na dzień 30.06.2020r.

    Liczba rozpatrzonych wniosków: 56 849 łącznie Liczba rozpatrzonych pozytywnie wniosków od 15.06 do 30.06.2020 : 28 864 wniosków Kwota wypłaconych środków: 259,3 mln zł Aktualnie rozpatrujemy wnioski z II połowy czerwca. Wnioski złożone papierowo rozpatrujemy z 29,30  kwietnia ( w tych dniach wpłynęło...

 • Komunikat - czwarty nabór wniosków na dofinansowania

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Ogłasza czwarty  nabór wniosków od 30 czerwca 2020r. o:   -Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych -Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich...

 • KOMUNIKAT W SPRAWIE ZWROTU MIKROPOŻYCZEK

    W przypadku wystąpienia okoliczności powodującej konieczność zwrotu przyznanej mikropożyczki należy złożyć do tut. Urzędu podpisane oświadczenie z podaniem nazwy firmy, nr NIP, REGON i wyjaśnieniem powodu zwrotu środków finansowych. Pismo można złożyć: - elektronicznie poprzez platformę www.praca.gov moduł „Wnioski...

 • Poznański Ośrodek Integracji - POINT

  Miasto Poznań, Fundacja Centrum Badań Migracyjnych i Międzynarodowa Organizację ds. Migracji realizują projekt pn. "#Aktywator Wlkp - wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim" Poznański Ośrodek Integracji – POINT to nowy, ważny adres na mapie Poznania. Jego misją jest kompleksowa obsługa...

 • Nabór wniosków - Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych art. 15zzda

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu ogłasza z dniem 25.06.2020r. nabór wniosków o niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia...

 • Nabór wniosków - Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej art. 15 zze2

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu ogłasza z dniem 25.06.2020r. nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej lub jej jednostki organizacyjnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła...

 • Komunikat -dotyczący umorzenia pożyczki dla mikroprzedsiębiorców art. 15 zzd

  Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że w związku ze zmianą art. 15 zzd ust. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568 z późniejszymi zmianami) pożyczka...

Wyświetlanie 1 - 10 z 332 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę