Informacje o POWP - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu


Informacje ogólne

POZNAŃSKI OŚRODEK WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI należy do grona poznańskich instytucji, których zadaniem jest aktywne wspieranie i pomoc przyszłym przedsiębiorcom oraz małym firmom.

Zadaniem POWP jest świadczenie usług informacyjno-doradczych, konsultingowych i edukacyjnych z zakresu przedsiębiorczości – tworzenia i rozwoju małych firm.

Swoje usługi Ośrodek oferuje mieszkańcom Poznania i Powiatu Poznańskiego nieprzerwanie od 1993 roku, działając w strukturach Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Wszystkie świadczone przez Ośrodek usługi są bezpłatne.

Ośrodek jest członkiem Sieci Wspierania Przedsiębiorczości i Zatrudnienia, współpracuje z instytucjami rynku pracy, otoczenia biznesu, poznańskimi uczelniami oraz Ośrodkiem Doradczo-Szkoleniowym Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania.

W Ośrodku można uzyskać informacje jak krok po kroku zrealizować pomysł na własną firmę oraz skorzystać
z wiedzy fachowców i specjalistów rozwiązując problemy, jakie mogą pojawić się przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

POWP świadczy bezpłatne usługi w zakresie:

• Informacji i doradztwa dotyczącego rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej.

• Indywidualnego, specjalistycznego doradztwa i konsultacji dla małych firm.

• Organizowania warsztatów, prelekcji i szkoleń z zagadnień związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

W Ośrodku można się także zapoznać z aktualnymi ofertami pracy PUP w Poznaniu, które udostępniane są w infokioskach.

Warsztaty i szkolenia

Uzupełnieniem oferty informacyjnej i doradczej są działania edukacyjne podejmowane przez Ośrodek, do których należą szkolenia, warsztaty i prelekcje, tematycznie obejmujące zagadnienia dotyczące różnych aspektów prowadzenia małej firmy.

Warsztaty i prelekcje mają charakter otwarty i mogą w nich uczestniczyć wszystkie osoby zainteresowane tematyką z zakresu przedsiębiorczości.

Przykładowa tematyka spotkań:

„Obowiązki przedsiębiorcy związane z ewidencją obrotu za pomocą kasy rejestrującej (fiskalnej)"

„Budowanie konkurencyjnych ofert handlowych"

"Wybór formy opodatkowania przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej"

"Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów"

"Budowanie trwałych relacji biznesowych z klientem. Badanie potrzeb klienta"

"Budowanie pozytywnego i konkurencyjnego wizerunku firmy"

"Podstawowe zagadnienia czasu pracy"

"Prawo autorskie dla przedsiębiorców" 

"Przypadki kiedy warto być podatnikiem VAT, a kiedy nie"  

POWP oferuje osobom planującym rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej cykliczne szkolenie „Pierwszy krok w biznesie", w trakcie którego uczestnicy poznają następujące zagadnienia, niezbędne przy podejmowaniu decyzji o założeniu własnej firmy:

  •   planowanie przedsięwzięcia;
  •   tworzenie biznesplanu – plan marketingowy, analiza finansowa;
  •   prawo podatkowe i podstawy księgowości;
  •   procedura rejestracji firmy;

Ośrodek organizuje także szkolenia biznesowe, w trakcie których uczestnicy poznają zasady tworzenia biznesplanu, prowadzenia księgowości we własnej firmie, tworzenia wizerunku firmy, negocjacji i skutecznej komunikacji biznesowej, aspektów prawnych czy wykorzystania narzędzi internetowych w promocji przedsiębiorstwa.

Informacje na temat aktualnie organizowanych szkoleń i warsztatów zamieszczone są w aktualnościach

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę