Informacje o POWP - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu


Informacje ogólne

POZNAŃSKI OŚRODEK WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI należy do grona poznańskich instytucji, których zadaniem jest aktywne wspieranie i pomoc przyszłym przedsiębiorcom oraz małym firmom.

Zadaniem POWP jest świadczenie usług informacyjno-doradczych, konsultingowych i edukacyjnych z zakresu przedsiębiorczości – tworzenia i rozwoju małych firm.

Swoje usługi Ośrodek oferuje mieszkańcom Poznania i Powiatu Poznańskiego nieprzerwanie od 1993 roku, działając w strukturach Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Wszystkie świadczone przez Ośrodek usługi są bezpłatne.

Ośrodek jest członkiem Sieci Wspierania Przedsiębiorczości i Zatrudnienia, współpracuje z instytucjami rynku pracy, otoczenia biznesu, poznańskimi uczelniami oraz Ośrodkiem Doradczo-Szkoleniowym Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania.

W Ośrodku można uzyskać informacje jak krok po kroku zrealizować pomysł na własną firmę oraz skorzystać z wiedzy fachowców i specjalistów rozwiązując problemy, jakie mogą pojawić się przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

POWP świadczy bezpłatne usługi w zakresie:

• Informacji i doradztwa dotyczącego rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej.

• Indywidualnego, specjalistycznego doradztwa i konsultacji dla małych firm.

• Organizowania warsztatów, prelekcji i szkoleń z zagadnień związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

Warsztaty i szkolenia

Uzupełnieniem oferty informacyjnej i doradczej są działania edukacyjne podejmowane przez Ośrodek, do których należą szkolenia, warsztaty i prelekcje, tematycznie obejmujące zagadnienia dotyczące różnych aspektów prowadzenia małej firmy.

Warsztaty i prelekcje mają charakter otwarty i mogą w nich uczestniczyć wszystkie osoby zainteresowane tematyką z zakresu przedsiębiorczości.

Ośrodek organizuje także szkolenia biznesowe, w trakcie których uczestnicy poznają zasady tworzenia biznesplanu, prowadzenia księgowości we własnej firmie, tworzenia wizerunku firmy, negocjacji i skutecznej komunikacji biznesowej, aspektów prawnych czy wykorzystania narzędzi internetowych w promocji przedsiębiorstwa.

Informacje na temat aktualnie organizowanych szkoleń i warsztatów zamieszczone są w aktualnościach

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę