Statystyki i analizy urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu


Statystyka gmin

Zapoznaj się z danymi statystycznymi o rejestrowanym bezrobociu
dla m. Poznania i dla poszczególnych gmin powiatu poznańskiego


Przejdź do statystyki dla gmin

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Informacje o zawodach deficytowych i nadwyżkowych dla m. Poznania
i powiatu poznańskiego

Przejdź do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Rynek pracy

Sprawozdania z pracy Powiatowego Urzędu  Pracy  w  Poznaniu
zawierające szczegółowy opis działań podejmowanych przez urząd
na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy

Przejdź do sprawozdań

Badania i raporty

Badania i raporty dotyczące wybranych zagadnień rynku pracy
dla m. Poznania i powiatu poznańskiego

Przejdź do badań i raportów

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę