Program "Zaułek Rzemiosła" - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu


Program promocji "Zaułek Rzemiosła"

Logo Zaułek RzemiosłaPoznański program promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych
 „Zaułek Rzemiosła"


 
30 maja 2017 r. ruszył Program promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych w Poznaniu p.n. „Zaułek Rzemiosła"! Celem programu jest wsparcie procesu rewitalizacji gospodarczej, społecznej i kulturowej wybranych obszarów miasta Poznania, promocja i ochrona cenionych i poszukiwanych specjalności rzemieślniczych oraz aktywizacja zawodowa bezrobotnych posiadających kwalifikacje w zawodach rzemieślniczych.
 
Jakie są cele szczegółowe Programu?
 • Lokalizacja w wybranych obszarach miasta grup zakładów rzemieślniczych reprezentujących rzadkie, poszukiwane przez klientów specjalności,
 • Wspieranie różnych form współpracy pomiędzy rzemieślnikami uczestniczącymi w programie,
 • Podniesienie atrakcyjności obszarów miasta objętych programem w oczach ich mieszkańców oraz mieszkańców innych dzielnic Poznania,
 • Zagospodarowanie miejskich lokali użytkowych położonych na obszarach miasta objętych programem.
 
Kto może zostać uczestnikiem Programu?
 • Czynni rzemieślnicy, reprezentujący unikatowe specjalności, którzy są potencjalnie zainteresowani prowadzeniem swoich zakładów na terenie obszarów Miasta objętych programem, będący członkami Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu lub niezrzeszeni,
 • Bezrobotni posiadający kwalifikacje w zawodach rzemieślniczych, którzy chcą podjąć działalność w ramach programu, zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu.
 
Warunkiem uczestnictwa w Programie jest wykonywanie działalności w profilu zgodnym z listą unikatowych specjalności rzemieślniczych, która została zatwierdzona na potrzeby Programu.
 
 
Jakie są korzyści dla rzemieślników, którzy dołączą do Programu?
 • Możliwość skorzystania z miejskich lokali użytkowych, wytypowanych przez ZKZL, ze stawką czynszu wynoszącą 50 procent aktualnej stawki rynkowej,
 • Uczestnictwo w promocji programu (oznakowanie lokali uczestniczących
  w programie szyldami z logo programu, kampanie medialne i społeczne, zamieszczanie informacji o firmie uczestnika w mediach społecznościowych),
 • Szkolenia i doradztwo specjalistyczne (mentoring) w zakresie wybranym przez uczestników,
 • Spotkania i networking.
Partnerami odpowiedzialnymi za realizację Programu są:
 • Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. (ZKZL)
 • Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu (WIR)
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu (WUP)
 • Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu (PUP)
 • Urząd Miasta Poznania – Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (WDGR)
 
Organem czuwającym nad realizacją programu jest Komitet Sterujący, reprezentujący partnerów Programu.
 
 
Program „Zaułek Rzemiosła" jest Programem wieloletnim z corocznie uzgadnianym przez Partnerów planem działań. Program będzie realizowany na terenie różnych obszarów miasta Poznania.
 
Kontakt: Iwona Lecyk - Zastępca Dyrektora; i.lecyk@poznan.praca.gov.pl;
Sylwia Kowalewska-Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy i Szkoleń, tel. 618345-703, s.kowalewska@poznan.praca.gov.pl


 
Załączniki
Porozumienie.pdf (pdf, 2683 KB)
Warunki dopuszczenia do egzaminu czeladniczego.pdf (pdf, 335 KB)
Warunki dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego.pdf (pdf, 335 KB)
Wniosek o udzielenie PP.doc (doc, 34 KB)
Formularz pomoc de minimis.pdf (pdf, 1015 KB)
Umowa najmu lokalu użytkowego w ramach Zaułka Rzemiosła(1).pdf (pdf, 394 KB)
Zaułek Rzemiosła_preferowane zawody i specjalności rzemieślnicze_zatwierdzone_11_07_2023.pdf (pdf, 534 KB)
Zaulek Rzemiosla_program_zatwierdzony_11_07_2023.pdf (pdf, 473 KB)
Regulamin w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w ranach Poznańskiego programu promocji i sprarcia rzemiosł unikatowych Zaułek Rzemiosła.pdf (pdf, 2956 KB)
Formularz zgloszeniowy Zaulek Rzemiosla 2023_zatwierdzony.pdf (pdf, 568 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę