Posiedzenia - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu


Nagłówek

Posiedzenia

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.doc

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy   16 maja 2017 roku odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Przedmiotem obrad była analiza złożonych przez dyrektorów szkół wniosków o wydanie opinii dot. uruchomienia w nowym roku szkolnym nowych kierunków kształcenia w odniesieniu do zapotrzebowania na lokalnym rynku...

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

W dniu 28 lutego 2017 roku odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Podczas posiedzenia zaprezentowano roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. W 2016 łącznie zarejestrowano 20 433 osoby, z ewidencji wyłączono 22 481 osób. Liczba zarejestrowanych sukcesywnie spadała w ciągu roku. Na...

posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

W dniu 29 grudnia 2016r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.                 Podczas posiedzenia radni pozytywnie zaopiniowali podział środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 2017 roku na aktywizację zawodową bezrobotnych, dokonany na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. ...

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

W dniu 14 września 2016 roku w Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.   W posiedzeniu uczestniczył Pan Jędrzej Solarski – wiceprezydent Miasta Poznania.   Podczas posiedzenia Pani Joanna Jajus  - Dyrektor Wydziału Działalności Gospodarczej i...

XVI Raport o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego

15 czerwca 2016 roku odbyła się promocja „Raportu o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i powiatu poznańskiego", przygotowywanego od 16 lat przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. Z tej okazji w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu odbyła się konferencja prasowa, w której uczestniczył Członek...

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

W dniu 12 maja 2016 roku odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Podczas posiedzenia radni zapoznali się z propozycją zmian podziału środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych w 2016 roku na realizację programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i wydali w tym zakresie...

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

23.02.2016r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Podczas posiedzenia zaprezentowano roczne sprawozdanie z działalności PUP w Poznaniu w 2015r.na rzecz promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej bezrobotnych i łagodzenia skutków bezrobocia oraz środków finansowych wydatkowanych na ten cel. W roku ubiegłym...

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy - grudzień 2015

29 grudnia 2015 roku odbyło się, ostatnie w tym roku, posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę