Posiedzenia - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu


Nagłówek

Posiedzenia

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

8.03.2019r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. W posiedzeniu uczestniczył Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego Pan Antoni Kalisz. Podczas posiedzenia zaprezentowano sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w 2018 roku. W roku ubiegłym łącznie zarejestrowano 15 001 osób, z czego...

Nowy skład Powiatowej Rady Rynku Pracy został wybrany

19 lutego 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu odbyło się pierwsze w tym roku inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Podczas spotkania Wicestarosta Poznański Tomasz Łubiński przedstawił skład Rady w kadencji 2019 - 2022. Radni wybrali również Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady....

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

13 grudnia 2018 roku odbyło się ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w tym roku. W trakcie posiedzenia radni wydali pozytywną opinię dotyczącą wstępnego podziału limitu środków finansowych Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację programów na rzecz aktywizacji zawodowej bezrobotnych, w tym: - organizacja...

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

W dniu 17 września 2018  roku odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Podczas posiedzenia Radni zapoznali się i zaakceptowali propozycję zmian w podziale limitu środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych w 2018 roku na realizację programów aktywizacji zawodowej osób...

Raport o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i powiatu poznańskiego

19.06.2018r. zaprezentowany został 18 Raport o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych przygotowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. Pierwszym etapem promocji Raportu była konferencja prasowa w Starostwie Powiatowym w Poznaniu z udziałem: Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego oraz Członka Zarządu Powiatu...

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

W dniu 1.03.2018r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Zasadniczym tematem posiedzenia było zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w 2017 roku.  Sprawozdanie przedstawiła p. Maria Sowińska – Dyrektor Urzędu. W roku ubiegłym łącznie zarejestrowano 17 637...

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

12 grudnia 2017 roku odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Podczas posiedzenia członkowie Rady wydali pozytywną opinię w sprawie wstępnego podziału środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 2018 roku na aktywizację zawodową osób bezrobotnych oraz finansowanie pozostałych zadań związanych z...

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.doc

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy   16 maja 2017 roku odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Przedmiotem obrad była analiza złożonych przez dyrektorów szkół wniosków o wydanie opinii dot. uruchomienia w nowym roku szkolnym nowych kierunków kształcenia w odniesieniu do zapotrzebowania na lokalnym rynku...

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

W dniu 28 lutego 2017 roku odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Podczas posiedzenia zaprezentowano roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. W 2016 łącznie zarejestrowano 20 433 osoby, z ewidencji wyłączono 22 481 osób. Liczba zarejestrowanych sukcesywnie spadała w ciągu roku. Na...

posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

W dniu 29 grudnia 2016r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.                 Podczas posiedzenia radni pozytywnie zaopiniowali podział środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 2017 roku na aktywizację zawodową bezrobotnych, dokonany na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 16 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę