Pilotaż - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu


Pilotaż: Nowe spojrzenie – nowe możliwości. Moja firma – Twoje zatrudnienie.
PROJEKT PILOTAŻOWY – PODSTAWOWE INFORMACJE
 
W 2021r. Powiat Poznański - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pozyskał środki finansowe
z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację projektu pilotażowego,
dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników.

 
Nazwa projektu:
 • Nowe spojrzenie – nowe możliwości. Moja firma – Twoje zatrudnienie.
Okres realizacji projektu:
 • 01.10.2021r. – 31.12.2022r.
Wartość projektu:
 • 786 00,00zł REZERWA FUNDUSZU PRACY,
 • w tym: 750 00,00zł na innowacyjne formy działania.
Obszar realizacji projektu:
 • powiat poznański i miasto Poznań.
Grupa docelowa:
 • przedsiębiorcy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą przed 1 stycznia 2020r., niezatrudniający pracowników,spełniający warunki kwalifikowalności określone w Zasadach udzielania pomocy w ramach projektu pilotażowego.
Cel główny pilotażu:
 • zwiększenie konkurencyjności i rozwój 50 przedsiębiorców oraz tworzenie nowych miejsc pracy.
Cele szczegółowe pilotażu:
 • opracowanie nowych metod, narzędzi i sposobów pomocy bezrobotnym i przyszłym pracodawcom, o charakterze systemowym;
 • testowanie innowacyjnych narzędzi dla jednoosobowych firm oraz zbadanie
  ich efektywności
  :
 • pod kątem utrzymania prowadzonych działalności na rynku pracy;
 • pod kątem nawiązania współpracy z powiatowym urzędem pracy,
  w zakresie zatrudnienia osoby bezrobotnej.
Partnerzy projektu:
 • Miasto Poznań – Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania,
 • Wielkopolska Izba Rzemieślnicza.
 
Rekrutację do projektu zakończono.
 
Kontakt w sprawie projektu:  tel. 61 8 345  705 lub 640 wew. 732.
(Data aktualizacji: 25.03.2022r.)

 
Załączniki
Nowe spojrzenie – nowe możliwości informacje podstawowe.pdf (pdf, 1091 KB)
(1)ZASADY UDZIELANIA POMOCY W RAMACH PILOTAŻU aktualizacja 04.01.2022r. nabór.pdf (pdf, 879 KB)
(1)WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA W RAMACH PILOTAŻU 04.01.2022r..pdf (pdf, 812 KB)
(1)Załącznik nr 1 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 04.01.2022r..pdf (pdf, 146 KB)
(1)Załącznik nr 2 do wniosku -Oświadczenie o pomocy de minimis 04.01.2022r.pdf (pdf, 664 KB)
(1)Voucher na szkolenie 04.01.2022r.pdf (pdf, 749 KB)
(1)ANKIETA KOŃCOWA 04.01.2022r.pdf (pdf, 706 KB)

Komunikaty

 • Zaproszenie do składania ofert - badanie ewaluacyjne

  W związku z realizacją projektu pilotażowego „Nowe spojrzenie – Nowe możliwości. Moja firma –Twoje zatrudnienie” Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego - przeprowadzenie badania ewaluacyjnego ex-post ww. projektu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę