Pilotaż - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu


Pilotaż: Nowe spojrzenie – nowe możliwości. Moja firma – Twoje zatrudnienie.
PROJEKT PILOTAŻOWY – PODSTAWOWE INFORMACJE– RALIZACJA PILOTAŻU ZAKOŃCZONA
 
W 2021r. Powiat Poznański - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pozyskał środki finansowe
z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację projektu pilotażowego,
dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników.

 
Nazwa projektu:
 • Nowe spojrzenie – nowe możliwości. Moja firma – Twoje zatrudnienie.
Okres realizacji projektu:
 • 01.10.2021r. – 31.12.2022r.
Wartość projektu:
 • 786 00,00zł REZERWA FUNDUSZU PRACY,
 • w tym: 750 00,00zł na innowacyjne formy działania.
Obszar realizacji projektu:
 • powiat poznański i miasto Poznań.
Grupa docelowa:
 • przedsiębiorcy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą przed 1 stycznia 2020r., niezatrudniający pracowników,spełniający warunki kwalifikowalności określone w Zasadach udzielania pomocy w ramach projektu pilotażowego.
Cel główny pilotażu:
 • zwiększenie konkurencyjności i rozwój 50 przedsiębiorców oraz tworzenie nowych miejsc pracy.
Cele szczegółowe pilotażu:
 • opracowanie nowych metod, narzędzi i sposobów pomocy bezrobotnym i przyszłym pracodawcom, o charakterze systemowym;
 • testowanie innowacyjnych narzędzi dla jednoosobowych firm oraz zbadanie
  ich efektywności
  :
 • pod kątem utrzymania prowadzonych działalności na rynku pracy;
 • pod kątem nawiązania współpracy z powiatowym urzędem pracy,
  w zakresie zatrudnienia osoby bezrobotnej.
Partnerzy projektu:
 • Miasto Poznań – Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania,
 • Wielkopolska Izba Rzemieślnicza.
 
Rekrutację do projektu zakończono.

Efekty realizacji pilotażu:

- 33 przedsiębiorców  zakończyło udział w pilotażu zgodnie ze ścieżką,
- udzielono 33 mikrodotację,  na zakup wyposażenia, narzędzi, usług, niezbędnych do realizacji planu poszerzenia lub przebranżowienia prowadzonej działalności,
- 33 przedsiębiorców, podniosło kwalifikacje/kompetencje oraz rozwinęło prowadzoną działalność gospodarczą,
- wszyscy przedsiębiorcy utrzymali działalność gospodarczą w okresie 6 m-cy od dnia otrzymania mikrodotacji,
- 26 przedsiębiorców nawiązało współpracę z PUP w zakresie działań na rzecz zatrudnienia osoby bezrobotnej.
 
W III- IV kwartale 2022r. na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, firma AD REM Pracownia badawcza Elżbieta Stosio-Sielach przeprowadziła badanie ewaluacyjne ex-post projektu pilotażowego „Nowe spojrzenie – Nowe możliwości. Moja firma – Twoje zatrudnienie".
Opis efektów realizacji pilotażu oraz wnioski i rekomendacje z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego zamieszono w prezentacji Efekty realizacji pilotażu  (tutaj).

 
Kontakt w sprawie projektu:  tel. 61 8 345  705 lub 640 wew. 732.
(Data aktualizacji: 02.01.2023r.)

 
Załączniki
(1)Efekty realizacji pilotażu grudzień 2022.pdf (pdf, 1545 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę