Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu


Programy aktywizacyjne i projekty urzędu

INFORMACJA O PROJEKCIE pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (III)”

INFORMACJA O PROJEKCIE pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (III)"   Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny  (WRPO) na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6: Rynek pracy Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy –...

Informacja o projekcie: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim (III)”

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego ...

Program specjalny "Niania na etacie III", realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

1. Cel programu. 1. Celem programu jest aktywny powrót na rynek pracy 15 bezrobotnych kobiet poprzedzony wsparciem w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, nabyciem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w trakcie odbywania szkolenia zawodowego oraz stażu u pracodawcy.   2. Udział w programie...

Projekt: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (II)” - aktualizacja

INFORMACJA O PROJEKCIE pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (II)"   Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny  (WRPO) na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 : Rynek pracy Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy –...

Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim (II)” - aktualizacja

INFORMACJA O PROJEKCIE pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim (II)"   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy ...

Projekt: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (II)”

  INFORMACJA O PROJEKCIE pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (II)"   Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny  (WRPO) na lata 2014-2020   Oś Priorytetowa 6: Rynek pracy   Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty...

Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim (II)”

INFORMACJA O PROJEKCIE pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim (II)"   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020   Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy   Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy   ...

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (I)”

INFORMACJA O PROJEKCIE pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (I)" Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO) na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6: Rynek pracy Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących...

Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim (I)”

INFORMACJA O PROJEKCIE pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim (I)" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie...

Zakończono realizację projektu "LEPSZE JUTRO"

W okresie od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Urząd realizował projekt „Lepsze jutro" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie...

Wyświetlanie 1 - 10 z 29 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę