Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu


Programy aktywizacyjne i projekty urzędu

Projekt: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (II)” - aktualizacja

INFORMACJA O PROJEKCIE pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (II)"   Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny  (WRPO) na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 : Rynek pracy Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy –...

Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim (II)” - aktualizacja

INFORMACJA O PROJEKCIE pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim (II)"   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy ...

Projekt: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (II)”

  INFORMACJA O PROJEKCIE pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (II)"   Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny  (WRPO) na lata 2014-2020   Oś Priorytetowa 6: Rynek pracy   Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty...

Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim (II)”

INFORMACJA O PROJEKCIE pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim (II)"   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020   Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy   Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy   ...

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (I)”

INFORMACJA O PROJEKCIE pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (I)" Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO) na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6: Rynek pracy Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących...

Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim (I)”

INFORMACJA O PROJEKCIE pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim (I)" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie...

Zakończono realizację projektu "LEPSZE JUTRO"

W okresie od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Urząd realizował projekt „Lepsze jutro" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie...

Zakończono realizację projektu MOBILNY URZĄD

  PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO „Mobilny Urząd"  Priorytet VI                       Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1                      Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie ...

Projekt "Lepsze jutro" 2014

Projekt „Lepsze jutro" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "LEPSZE JUTRO" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w...

Projekt "Lepsze jutro" 2013

Projekt „Lepsze jutro" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "LEPSZE JUTRO" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI                Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1              Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie...

Wyświetlanie 1 - 10 z 26 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę