Programy aktywizacyjne i projekty urzędu_old - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu


Programy aktywizacyjne i projekty urzędu

Prowadzone nabory w ramach projektu - stan na 9.08.2018

Aktualnie w ramach projektu skorzystać możesz z: -  staży zawodowych, zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, bonów na zasiedlenie –  szczegółowe informacje: stanowisko ds. instrumentów rynku pracy pok. 110 (I piętro), telefon: 61 8345 645, 677 oraz u Twojego doradcy klienta. Dokumenty do pobrania dot....

Wstrzymanie naboru wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej

  W związku z napływem znacznej liczby wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, powodującym zaangażowanie posiadanych przez tut.Urząd środków finansowych, Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu z dniem 31.07.2018r. wstrzymuje przyjmowanie nowych wniosków w tym zakresie. Wznowienie...

Informacja o projekcie: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim (IV)”

  INFORMACJA O PROJEKCIE „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim (IV)"   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy ...

Zakończono realizację projektu MOBILNY URZĄD

  PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO „Mobilny Urząd"  Priorytet VI                       Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1                      Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie ...

Projekt "Lepsze jutro" 2014

Projekt „Lepsze jutro" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "LEPSZE JUTRO" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w...

Projekt "Lepsze jutro" 2013

Projekt „Lepsze jutro" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "LEPSZE JUTRO" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI                Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1              Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie...

Mobilny Urząd - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  „Mobilny Urząd" Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w...

Badanie ewaluacyjne projektu "Lepsze jutro"

Badanie ewaluacyjne projektu systemowego „Lepsze jutro" realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostało wykonane na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu przez firmę BioStat z siedzibą w Rybniku. Badanie zrealizowano w okresie od...

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji

Projekt dla zwalnianych pracowników z województwa wielkopolskiego z zakładów H. Cegielski Poznań S.A. oraz firm stanowiących ich łańcuch dostaw, tj. Sulzer Chemtech Polska Sp. z o.o., H. Cegielski – Logocentrum Sp. z o. o., H. Cegielski – Remocentrum Sp. z o. o. i Arwimont Spółdzielnia Pracy Europejski Fundusz...

Odbiór wyróżenienia dla projektu "Lepsze jutro" podczas gali konkursu "Dobre Praktyki EFS 2010"

„Lepsze jutro", projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, został wyróżniony podczas gali konkursu „Dobre praktyki EFS" za najlepsze rozwiązania stosowane przez projektodawców z zakresu zasady równości szans płci w ramach PO KL. Wręczenie nagród w konkursie „Dobre praktyki EFS 2010" odbyło się...

Wyświetlanie 1 - 10 z 22 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę