Programy aktywizacyjne i projekty urzędu_old - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu


Programy aktywizacyjne i projekty urzędu

Projekt „Lepsze jutro” wyróżniony w konkursie „Dobre Praktyki EFS 2010”

Projekt „Lepsze jutro", realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, został wyróżniony w konkursie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Dobre Praktyki EFS 2010". Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki wyróżniła projekt Powiatowego Urzędu Pracy, spośród...

PROJEKTY ZAKOŃCZONE REALIZOWANE W RAMACH PO KL

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  „Nowa szansa – kontynuacja" Projekt „Nowa szansa-kontynuacja" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI   Rynek...

Gminne spotkania w ramach projektu "NOWA SZANSA"

Kontynuując działania w ramach projektu "Nowa szansa" Powiatowy Urząd Pracy rozpoczyna cykl spotkań w gminach, będących partnerami w projekcie, podczas ktorych prezentowane będą wyniki badań dotyczących lokalnego rynku pracy. Załączniki...

Promocja Projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki Wytyczne.pdf Listownik w wersji kolorowej.doc Listownik w wersji czarno - białej.doc

Realizacja Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Poddziałanie 6.1.3

"LEPSZE JUTRO" Program Operacyjny Kapitał Ludzki PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.3...

Konferencja "Europejski Fundusz Społeczny - 50 lat inwestycji w kapitał ludzki"

W marcu 2007 roku Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu odpowiedział na ogłoszony przez Ministra Rozwoju Regionalnego konkurs „Dobre praktyki EFS" i spośród 329 projektów biorących udział w konkursie projekt „Być aktywną" został zakwalifikowany do grona 60 laureatów konkursu uzyskując tytuł „Najlepsza inwestycja w...

Konferencja Podsumowująca Projekt "Być Aktywną"

Zakończenie realizacji projektu odbyło się 28 czerwca 2007 roku na Konferencji Podsumowującej Projekt „Być aktywną" zorganizowanej pod patronatem Starosty Poznańskiego. W Konferencji udział wzięły beneficjentki ostateczne projektu, partnerzy projektu, pracodawcy oraz jednostki szkoleniowe współpracujące w ramach...

PROJEKTY ZAKOŃCZONE REALIZOWANE W RAMACH SPO RZL

  INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zakończył realizację następujących Projektów częściowo finansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: 1) Projekt "Wprowadzenie i utrzymanie...

REINTEGRACJA SPOŁECZNO – ZAWODOWA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH I BEZDOMNYCH W POZNANIU

„REINTEGRACJA SPOŁECZNO – ZAWODOWA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH I BEZDOMNYCH W POZNANIU" Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.5 „Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka"  Schemat a   LIDER PROJEKTU: URZĄD MIASTA POZNANIA PARTNERZY...

Wyświetlanie 11 - 20 z 22 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę