Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu


Programy aktywizacyjne i projekty urzędu

Projekt "Lepsze jutro" 2014

Projekt „Lepsze jutro" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "LEPSZE JUTRO" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w...

Projekt "Lepsze jutro" 2013

Projekt „Lepsze jutro" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "LEPSZE JUTRO" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI                Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1              Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie...

Mobilny Urząd - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  „Mobilny Urząd" Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w...

Badanie ewaluacyjne projektu "Lepsze jutro"

Badanie ewaluacyjne projektu systemowego „Lepsze jutro" realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostało wykonane na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu przez firmę BioStat z siedzibą w Rybniku. Badanie zrealizowano w okresie od...

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji

Projekt dla zwalnianych pracowników z województwa wielkopolskiego z zakładów H. Cegielski Poznań S.A. oraz firm stanowiących ich łańcuch dostaw, tj. Sulzer Chemtech Polska Sp. z o.o., H. Cegielski – Logocentrum Sp. z o. o., H. Cegielski – Remocentrum Sp. z o. o. i Arwimont Spółdzielnia Pracy Europejski Fundusz...

Odbiór wyróżenienia dla projektu "Lepsze jutro" podczas gali konkursu "Dobre Praktyki EFS 2010"

„Lepsze jutro", projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, został wyróżniony podczas gali konkursu „Dobre praktyki EFS" za najlepsze rozwiązania stosowane przez projektodawców z zakresu zasady równości szans płci w ramach PO KL. Wręczenie nagród w konkursie „Dobre praktyki EFS 2010" odbyło się...

Projekt „Lepsze jutro” wyróżniony w konkursie „Dobre Praktyki EFS 2010”

Projekt „Lepsze jutro", realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, został wyróżniony w konkursie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Dobre Praktyki EFS 2010". Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki wyróżniła projekt Powiatowego Urzędu Pracy, spośród...

PROJEKTY ZAKOŃCZONE REALIZOWANE W RAMACH PO KL

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  „Nowa szansa – kontynuacja" Projekt „Nowa szansa-kontynuacja" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI   Rynek...

Gminne spotkania w ramach projektu "NOWA SZANSA"

Kontynuując działania w ramach projektu "Nowa szansa" Powiatowy Urząd Pracy rozpoczyna cykl spotkań w gminach, będących partnerami w projekcie, podczas ktorych prezentowane będą wyniki badań dotyczących lokalnego rynku pracy. ...

Wyświetlanie 11 - 20 z 28 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę