Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu


Programy aktywizacyjne i projekty urzędu

Promocja Projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki Wytyczne.pdf Listownik w wersji kolorowej.doc Listownik w wersji czarno - białej.doc

Realizacja Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Poddziałanie 6.1.3

"LEPSZE JUTRO" Program Operacyjny Kapitał Ludzki PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.3...

Konferencja "Europejski Fundusz Społeczny - 50 lat inwestycji w kapitał ludzki"

W marcu 2007 roku Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu odpowiedział na ogłoszony przez Ministra Rozwoju Regionalnego konkurs „Dobre praktyki EFS" i spośród 329 projektów biorących udział w konkursie projekt „Być aktywną" został zakwalifikowany do grona 60 laureatów konkursu uzyskując tytuł „Najlepsza inwestycja w...

Konferencja Podsumowująca Projekt "Być Aktywną"

Zakończenie realizacji projektu odbyło się 28 czerwca 2007 roku na Konferencji Podsumowującej Projekt „Być aktywną" zorganizowanej pod patronatem Starosty Poznańskiego. W Konferencji udział wzięły beneficjentki ostateczne projektu, partnerzy projektu, pracodawcy oraz jednostki szkoleniowe współpracujące w ramach...

PROJEKTY ZAKOŃCZONE REALIZOWANE W RAMACH SPO RZL

  INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zakończył realizację następujących Projektów częściowo finansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: 1) Projekt "Wprowadzenie i utrzymanie...

REINTEGRACJA SPOŁECZNO – ZAWODOWA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH I BEZDOMNYCH W POZNANIU

„REINTEGRACJA SPOŁECZNO – ZAWODOWA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH I BEZDOMNYCH W POZNANIU" Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.5 „Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka"  Schemat a   LIDER PROJEKTU: URZĄD MIASTA POZNANIA PARTNERZY...

KOMPLEKSOWY PROGRAM DORADCZO – SZKOLENIOWY SZANSĄ DLA KOBIET POZNANIA I POWIATU POZNAŃSKIEGO

„KOMPLEKSOWY PROGRAM DORADCZO – SZKOLENIOWY SZANSĄ DLA KOBIET POZNANIA I POWIATU POZNAŃSKIEGO" – PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ KOBIET   LIDER PROJEKTU : URZĄD MIASTA POZNANIA PARTNERZY PROJEKTU : POLSKA FEDERACJA KLUBÓW BUSINESS & PROFESSIONAL WOMEN POWIATOWY URZĄD PRACY W POZNANIU ...

KROKI KU PRACY – PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  „KROKI KU PRACY – PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Schemat a Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku...

Wyświetlanie 21 - 28 z 28 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę