Programy specjalne - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu


Nagłówek

Programy specjalne

PROGRAM SPECJALNY "SALON MOJEJ MAMY II" - zakończony

INFORMACJA O PROGRAMIE SPECJALNYM „SALON MOJEJ MAMY II” REALIZOWANYM PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W POZNANIU W 2020r. TERMIN REALIZACJI PROGRAMU SPECJALNEGO 8 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

PROGRAM SPECJALNY „PERSONEL KORZYŚCI” - zakończony

INFORMACJA O PROGRAMIE SPECJALNYM „PERSONEL KORZYŚCI” REALIZOWANYM PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W POZNANIU W 2019r. TERMIN REALIZACJI PROGRAMU SPECJALNEGO 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

PROGRAM SPECJALNY „SALON MOJEJ MAMY” - zakończony

INFORMACJA O PROGRAMIE SPECJALNYM „SALON MOJEJ MAMY" REALIZOWANYM PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W POZNANIU W 2019r. TERMIN REALIZACJI PROGRAMU SPECJALNEGO 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

"Nadal chcę pracować" - zakończony

INFORMACJA O  PROGRAMIE SPECJALNYM „NADAL CHCĘ PRACOWAĆ"  REALIZOWANYM PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W POZNANIU W 2018r.     TERMIN REALIZACJI PROGRAMU SPECJALNEGO   1 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.     CEL PROGRAMU   Celem Programu jest wsparcie osób...

PROGRAM SPECJALNY „NIANIA NA ETACIE” - zakończony

INFORMACJA O PROGRAMIE SPECJALNYM „NIANIA NA ETACIE" REALIZOWANYM PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W POZNANIU W 2015r. TERMIN REALIZACJI PROGRAMU SPECJALNEGO 5 marca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.   CEL PROGRAMU Celem programu jest aktywny powrót na rynek pracy 15 bezrobotnych kobiet poprzedzony...

PROGRAM SPECJALNY „WŁAŚCIWA DROGA” - zakończony

INFORMACJA O PROGRAMIE SPECJALNYM „WŁAŚCIWA DROGA" REALIZOWANYM PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W POZNANIU W 2015r. TERMIN REALIZACJI PROGRAMU SPECJALNEGO 5 marca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. CEL PROGRAMU   Celem Programu jest aktywizacja zawodowa 10 osób bezrobotnych, które po odbyciu kary...

Program Specjalny "Rodzice mają głos" - zakończony

Celem programu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności zatrudnieniowej poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia  68 osobom bezrobotnym zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, posiadających status osób  samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia lub kobiet,...

Program Specjalny "Młodzi aktywni" - zakończony

W 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zrealizował program specjalny „Młodzi aktywni" dla osób do 30 roku życia, program konkursowy realizowany ze środków Funduszu Pracy w ramach limitu oraz środków pozyskanych z rezerwy Funduszu Pracy. W ramach programu zrealizowano 2 ścieżki: 1.    Staż dla 50...

Program Specjalny "Aktywni to My" - zakończony

Program specjalny „Aktywni to My!" realizowany w ramach 10% limitu środków Funduszu Pracy przyznanych na 2012 rok. A skierowany dla osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w tym osób długotrwale bezrobotnych i po 50 roku życia. W roku 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu realizował...

"Zostań swoim szefem" - zakończony

Program Specjalny 2011 -  „Zostań swoim szefem" Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w okresie od kwietnia do grudnia 2011 roku realizował program specjalny „Zostań swoim szefem". Głównym celem programu było wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu poznańskiego i miasta Poznania poprzez aktywizację zawodową...

PROGRAM SPECJALNY „NIANIA NA ETACIE II” - zakończony

INFORMACJA O PROGRAMIE SPECJALNYM „NIANIA NA ETACIE II" REALIZOWANYM PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W POZNANIU W 2016r.   TERMIN REALIZACJI PROGRAMU SPECJALNEGO 15 luty 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.   CEL PROGRAMU Celem programu jest aktywny powrót na rynek pracy 15 bezrobotnych kobiet poprzedzony...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę