Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu


Pracodawco zorganizuj staż lub skorzystaj z prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza pracodawców do współpracy w zakresie organizacji staży w firmie lub skorzystania z prac interwencyjnych.   STAŻE:   Korzyści wypływające z organizacji stażu w firmie to: ...

Komunikat w sprawie wniosków o refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że z dniem 20.02.2018r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej, w związku z...

Święto pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia

Z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zorganizował w dniu 29.01.2018r. uroczyste spotkanie. Obchodzone święto stanowiło okazję do spotkania byłych i obecnych pracowników...

Informacja na temat zatrudniania cudzoziemców w Polsce od 1 stycznia 2018 r.

Informujemy, że w związku ze zmianami przepisów dot. zatrudnienia cudzoziemców, które wchodzą w życie 1 stycznia 2018 r. ustawą z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz...

Od dnia 01.02.2018 r. zmiana formy przyjmowania wniosków dotyczących zatrudnienia cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że biorąc pod uwagę, konieczność usprawnienia obsługi oraz skrócenie czasu oczekiwania na wydanie zarejestrowanego wniosku,  od dnia 01 lutego 2018 r. , składanie  wniosków...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Mapa położenia urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Czarnieckiego 9
61-538 Poznań
tel. 61 8345-640
tel. 61 8345-679
fax. 61 8339-808

e-mail: kancelaria@pup.poznan.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę