Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu


Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

12 grudnia 2017 roku odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Podczas posiedzenia członkowie Rady wydali pozytywną opinię w sprawie wstępnego podziału środków Funduszu Pracy przeznaczonych w...

UWAGA!!!

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że w związku ze zmianami prawnymi w zakresie zatrudnienia cudzoziemców wchodzącymi w życie  z dniem 01.01.2018 r., oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy dla...

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu nagrodzony

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu został laureatem nagrody specjalnej i otrzymał tytuł "Lidera Aktywizacji Osób Młodych" w konkursie organizowanym przez Fundację Promocji Inicjatyw Społecznych Polprom. ...

Nabór do służby przygotowawczej Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej

Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej prowadzą aktualnie nabór na I turnus służby przygotowawczej w 2018 r. (w terminie 8.01-27.04.2017r.), która umożliwia zdobycie zawodu żołnierza. Służba przygotowawcza na potrzeby korpusu...

Informacja

Informacje na temat zatrudniania cudzoziemców w Polsce od 1 stycznia 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Mapa położenia urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Czarnieckiego 9
61-538 Poznań
tel. 61 8345-640
tel. 61 8345-679
fax. 61 8339-808

e-mail: kancelaria@pup.poznan.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę