Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu


KOMUNIKAT

KOMUNIKAT   Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że w okresie od dnia 19.07.2018 r. do dnia 03.08.2018r ., przyjmowane będą wnioski o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze...

Konkurs dla pracodawców zatrudniająch osoby niepełnosprawne

Do 31 lipca 2018 roku można zgłaszać się do konkursu "Lodołamacze 2018". LODOŁAMACZE to ludzie, firmy, instytucje, które angażują się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. Tworząc coraz lepsze warunki pracy i...

Projekt Wielkopolski PAW (Praca Aktywność Włączenie) Twoją szansą

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych z siedzibą przy ul. Bukowskiej 27/29, 60-501 w Poznaniu w partnerstwie z Fundacją Akceleracji i Inkubacji Biznesu z siedzibą przy ul. Karola Libelta 1a/2 61-706 w...

Raport o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i powiatu poznańskiego

19.06.2018r. zaprezentowany został 18 Raport o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych przygotowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. Pierwszym etapem promocji Raportu była konferencja prasowa w Starostwie...

Spotkanie w WUP dotyczące niemieckiego rynku pracy

W dniu 20.06.2018 r. w godz. 11.00 - 14.00 odbędzie się kolejne spotkanie dotyczqce niemieckiego rynku pracy prowadzone przez Panią Reginę Gebhardt-Hille - doradcę EURES z Agentur flir Arbeit Frankfurt (Oder). Cykl dyżurów...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Mapa położenia urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Czarnieckiego 9
61-538 Poznań
tel. 61 8345-640
tel. 61 8345-679
fax. 61 8339-808

e-mail: kancelaria@pup.poznan.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę